• تازه ها
   • 1396/12/15
   • موتورهاي مكنده Ametek
    جاروی مرکزی آپامه مدل SD 1400 تک موتوره
    نوع الکترو موتور: DOMEL ( اسلوونی )
    قدرت وکیوم : 1 ...

    جاروي مركزي آپامه , تهران , 09107899534
   • 1396/12/15
   • آپامه / كارآمد و قوي
    جاروی مرکزی آپامه مدل RT2000 سه موتوره
    نوع الکترو موتور : (SAMSUNG (korea
    قدرت وکیوم : 6 ...

    جاروي مركزي آپامه , تهران , 09107899534
   • 1396/12/15
   • جارو // جارو
    جاروی مرکزی آپامه مدل RT 2500 چهار موتوره
    نوع الکترو موتور : (SAMSUNG (korea
    قدرت وکیوم ...

    جاروي مركزي آپامه , تهران , 09107899534
   • 1396/12/15
   • آپامه = پرتوان و با كيفيت
    جاروی مرکزی آپامه مدل RT 1600 تک موتوره
    نوع الکترو موتور : (SAMSUNG (korea
    قدرت وکیوم : 1 ...

    جاروي مركزي آپامه , تهران , 09107899534
  • آگهی های ویژه
   • 1396/12/15
   • رایگان
    جاروي مركزي آپامه
    تهران
    تلفن : 09107899534
   • 1396/12/15
   • رایگان
    جاروي مركزي آپامه
    تهران
    تلفن : 09107899534
   • 1396/12/15
   • رایگان
    جاروي مركزي آپامه
    تهران
    تلفن : 09107899534
   • 1396/12/15
   • رایگان
    جاروي مركزي آپامه
    تهران
    تلفن : 09107899534