• تازه ها
   • 1395/12/08
   • کابل تکرارکننده موتورولا
    کابل تکرار کننده مخابراتی دو طرفه ، جهت ایجاد حالت تکرار کنندگی در سایت های مخابراتی ما بین رادیو ها ...
    صدرا افق , مازندران , 01142219906
   • 1395/12/08
   • واکی تاکی
    واکی تاکی های مجاز میدلند، 1-2 کیلومتر در فضاهای شهری، بیرون از شهر بُرد بیشتر خواهند داشت ، پَک کام ...
    صدرا افق , مازندران , 01142219906
  • آگهی های ویژه
   • 1395/12/08
   • رایگان
    صدرا افق
    مازندران
    تلفن : 01142219906
   • 1395/12/08
   • رایگان
    صدرا افق
    مازندران
    تلفن : 01142219906