• تازه ها
   • 1400/01/29
   • نیلینگ- شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
    « تخصص و توانمندی های شرکت مهندسی حفار پایدار تهران » • اجرای سازه نگهبان و گودبرداری تضمینی تا عمق ...
    شرکت مهندسی حفار پایدار تهران , تهران , 09121211440
   • 1396/11/06
   • پیمانکاری ساختمان
    اجرای انواع فونداسیون ،ساختمان پل و کانال و ... با ابزار و تجهیزات کامل قالب بندی و آرماتوربندی ...
    رامین نجف زاده , اصفهان , 09335255118
   • 1396/11/06
   • پیمانکار اجرای انواع سازه های بتنی
    اجرای پروژه هایی چون اجرای چندین پل کوچک و بزرگ در سطح شهر تهران و دیگر استانها ،کالورت و سرریز سد،ک ...
    رامین نجف زاده , تهران , 09335255118
   • 1396/11/06
   • پیمانکاری ساختمان
    اجرای انواع فونداسیون ،ساختمان پل و کانال و ... با ابزار و تجهیزات کامل قالب بندی و آرماتوربندی ...
    رامین نجف زاده , اصفهان , 09335255118
   • 1396/11/06
   • پیمانکاری ساختمان
    اجرای انواع فونداسیون ،ساختمان پل و کانال و ... با ابزار و تجهیزات کامل قالب بندی و آرماتوربندی ...
    رامین نجف زاده , اصفهان , 09335255118
   • 1396/11/06
   • پیمانکاری ساختمان
    اجرای انواع فونداسیون ،ساختمان پل و کانال و ... با ابزار و تجهیزات کامل قالب بندی و آرماتوربندی ...
    رامین نجف زاده , اصفهان , 09143554075
   • 1396/08/14
   • دستگاه استاد ولدینگ
    عمران گستر تمدن فروش و اجاره دستگاه استاد ولدینگ ( اجرای گلمیخ ) طراحی و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه ...
    شرکت عمران گستر تمدن , تهران , 09121865926
   • 1396/08/14
   • اجرای گلمیخ
    عمران گستر تمدن طراحی و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) فروش گلمیخ 100*19 و 115*19 فروش ...
    شرکت عمران گستر تمدن , تهران , 09121865926
   • 1396/08/14
   • سقف عرشه فولادی
    عمران گستر تمدن طراحی و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فولادی (متال دک) فروش و اجاره دستگاه استاد ولدین ...
    شرکت عمران گستر تمدن , تهران , -09122482273-44042557-44042587
  • آگهی های ویژه
   • 1395/11/03
   • رایگان
    علی
    تهران
    تلفن : 09361274585
   • 1396/08/14
   • رایگان
    شرکت عمران گستر تمدن
    تهران
    تلفن : -09122482273-44042557-44042587
   • 1396/08/14
   • رایگان
    شرکت عمران گستر تمدن
    تهران
    تلفن : 09121865926
   • 1396/08/14
   • رایگان
    شرکت عمران گستر تمدن
    تهران
    تلفن : 09121865926
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    اصفهان
    تلفن : 09143554075
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    اصفهان
    تلفن : 09335255118
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    اصفهان
    تلفن : 09335255118
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    تهران
    تلفن : 09335255118
   • 1396/11/06
   • رایگان
    رامین نجف زاده
    اصفهان
    تلفن : 09335255118
   • 1396/12/19
   • رایگان
    محسن حاتمی
    ایران
    تلفن : 09384879693
   • 1396/12/19
   • رایگان
    محسن حاتمی
    ایران
    تلفن : 09384879693
   • 1400/01/29
   • رایگان
    شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
    تهران
    تلفن : 09121211440
   • 1400/01/29
   • رایگان
    شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
    تهران
    تلفن : 02166021524