• تازه ها
   • 1398/08/20
   • شیرخودکارپلیمری
    جهت اتصال آبپاش به رایزر است که پس از جدا کردن آبپاش جریان آب را به صورت خودکار قطع میکند و از جنس ...
    قطره چکان , همدان , 09102403070
   • 1398/08/20
   • پانچر
    -برای سوراخ کردن لوله های لودن جهت اتصال قطره چکان 3 و5 میل موجود است ...
    قطره چکان , همدان , 09102403070
   • 1398/08/20
   • واشر در پوش و انشعاب
    -این واشر از بهترین مواد موجود تولید شده است - جهت مسدود کردن انشعابات گرفته شده از خط اصلی مورد ...
    قطره چکان , همدان , 09102403070
   • 1398/08/20
   • نوار ابیاری
    200 میکرون فاصله چکان 10 سانتی تک مدار ...
    قطره چکان , همدان , 09102403070
   • 1398/08/20
   • شیرتوپی پلیمری
    -جهت انشعابات دنده ای با دسته فلزی و مهره فلزی ضد قفل امکان باز و بسته کردن کل شیر و ترمیم ...
    قطره چکان , همدان , 09102403070
   • 1398/07/15
   • لوله اتصال سریع
    سهولت و انعطاف پذیری در نصب عدم نیاز به حفاری مزرعه هنگام کار گذاشتن لوله های اصلی و فرعی مناسب جهت ...
    قطره چکان , همدان , 09102403070
   • 1398/07/15
   • کمربندپلیمری
    با حداکثر قطر نافی جهت آبگیری در بهترین حالت دارای خار جهت جلوگیری از چرخش کمر بند دارای 6 بند ج ...
    قطره چکان , همدان , 09102403070
   • 1398/07/15
   • شیر انشعاب
    جهت انشعابات قطره ای از کمربند یا سایر اتصالات دنده ای به لوله 20 با امکان قطع و وصل نمودن جریان آب ...
    قطره چکان , همدان , 09102403070
  • آگهی های ویژه
   • 1398/07/15
   • رایگان
    قطره چکان
    همدان
    تلفن : 09102403070
   • 1398/07/15
   • رایگان
    قطره چکان
    همدان
    تلفن : 09102403070
   • 1398/07/15
   • رایگان
    قطره چکان
    همدان
    تلفن : 09102403070
   • 1398/08/20
   • رایگان
    قطره چکان
    همدان
    تلفن : 09102403070
   • 1398/08/20
   • رایگان
    قطره چکان
    همدان
    تلفن : 09102403070
   • 1398/08/20
   • رایگان
    قطره چکان
    همدان
    تلفن : 09102403070
   • 1398/08/20
   • رایگان
    قطره چکان
    همدان
    تلفن : 09102403070
   • 1398/08/20
   • رایگان
    قطره چکان
    همدان
    تلفن : 09102403070